Staromestské medovníky
Hlavná stránkaSrdiečka

Súčasnosť

Rôzne

Recepty

Veľká noc

Zásady pri pečení

Vianoce

Zdobenie kornútkom

Objednávky

Uskladnenie

Z histórie

KontaktCieľom našej výroby medovníkov je vrátiť im niekdajšiu vnútornú aj vonkajšiu hodnotu a zachovať tak aspoň z časti tradíciu výroby medovníkov na Slovensku.

Súčasnosť vyžaduje predovšetkým medovník kvalitný, čo do obsahu, chuti a celkového technologického spracovania.

Tomuto hodnotnému obsahu sa zodpovedne snažíme prispôsobovať formu, vzhľad a vonkajšiu výzdobu medovníkov určených predovšetkým pre súčasnosť. 

 

 

Staromestské medovníky
Kontakt